To jest chemia 1

To jest chemiato podręcznik napisany przez Marię Litwin, Szarotę Stykę-Wlazło oraz Joannę Szymońską wydany przez wydawnictwo Nowa Era, dopuszczony do użytku szkolnego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej pod numerem 528/1/2012/2015. Podręcznik przeznaczony jest dla uczniów realizujących chemię na poziomie rozszerzonym, czyli takich, którzy przygotowują się do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu. 

Zawartość podręcznika

Podręcznik zawiera wiele informacji, które są wymagane dla uczniów do dobrego zdania egzaminu maturalnego z chemii. Znajduje się tam rzetelne opracowanie zarówno wiedzy praktycznej, którą musi posiąść uczeń oraz czytelne wytłumaczenie procesów obliczeniowych, które stosuje się w chemii. Nauka ta wymaga również od ucznia doskonałej sztuki obserwacji oraz formułowania trafnych wniosków – również te umiejętności kształtowane są na kartach “To jest chemia” poprzez zamieszczenie w nim odpowiedniej liczby doskonale dobranych ćwiczeń. Po każdym dziale uczeń ma możliwość przetestowania swojej wiedzy w krótkiej syntezie wiadomości z przerobionego ostatnio na lekcjach materiału. Działanie takie ułatwia długotrwałe zapamiętywania, a także powoduje, że łatwiej w razie potrzeby wrócić do danego działu i od razu zorientować się o co w nim chodziło. Maturzyści z pewnością będą zadowoleni z tego rodzaju udogodnień. Dodatkowym atutem jest estetyczna oraz przede wszystkim funkcjonalna szata graficzna – czytelne infografiki ilustrujące ważne procesy chemiczne z pewnością pozwolą zadziałać uczniowskiej wyobraźni i łatwiej przyswoić sobie omawiany na lekcjach materiał. Tekst sformułowany jest w miłej dla adepta chemii oprawie. Ważniejsze pojęcia zostały wytłuszczone, co pozwala uczniowi skupić uwagę na danym procesie, docenić jego znaczenie oraz ułatwia zapamiętanie zjawiska czy też któregoś ze specjalistycznych terminów. 

Dodatki 

To jest chemia 1 podręcznik z zakresu podstawowego” wyposażony jest w kod dostępu do specjalnego portalu terazmatura.pl, w którym uczeń znajdzie dodatkowe materiały, które pozwolą mu rzetelnie przygotować się do najważniejszego egzaminu w jego dotychczasowym życiu. W razie kolejnych potrzeb, Nowa Era wypuściła również dopasowany do podręcznika zbiór zadań, który przeznaczony jest do ćwiczenia obliczeniowych chemicznych zadań, a przez to kolejnego utrwalania zdobytej już wcześniej wiedzy. Powtarzaniu wiadomości teoretycznych z chemii przysłużą maturalne karty pracy, które zawierają podobne typy zadań, jakie uczeń może spotkać na egzaminie maturalnym, dzięki czemu z pewnością nie będzie on zaskoczony tym, co pojawi się w maju. Dzięki tym wszystkim udogodnieniom, maturzysta, oczywiście w przypadku rzetelnej pracy, może być spokojny o wynik na wieńczącym przygotowania egzaminie dojrzałości.