To jest chemia 1 podręcznik dla uczniów szkół ponadpodstawowych

To jest chemia 1 zakres podstawowy dla młodzieży” to podręcznik, który jest przeznaczony dla uczniów liceów ogólnokształcących i techników, którzy wybrali ten przedmiot na poziomie rozszerzonym. Seria “To jest chemia” składa się z 3 podręczników, a do każdego z nich dołączone są “Karty pracy”. Jeden podręcznik jest przeznaczony dla wszystkich uczniów szkół ponadgimnazjalnych (z poziomem rozszerzonym) oraz dwie części z zakresem rozszerzonym (dołączone są do nich “Maturalne karty pracy”, a dodatkowo uczeń może nabyć “Zbiór zadań, który zawiera zadania typu maturalnego).

 

Podręcznik składa się z dziewięciu rozdziałów i ponad sześćdziesięciu tematów

Podręcznik “To jest chemia 1” został podzielony na 9 rozdziałów, a każdy rozdział składa się z podrozdziałów- tematów. Podręcznik składa się z 392 stron, a w księgarniach pojawił się w lipcu 2015 roku. Podręcznik spełnia wymóg wieloletności, a także jest dostosowany do wymogów MEN. Podręcznik “To jest chemia 1”  pomaga kształcić umiejętności z zakresu chemii ogólnej i nieorganicznej. Tytuły działów w podręczniku:

– Budowa atomu. Układ okresowy pierwiastków chemicznych (podrozdziały dotyczą budowy atomu oraz układu okresowego pierwiastków),

– Wiązania chemiczne,

– Systematyka związków nieorganicznych (tematy dotyczące m.in. tlenków, kwasów, wodorotlenków i soli),

– Stechiometria (rozdział,w którym uczeń poznaje, czym jest masa molowa),

– Reakcje utleniania-redukcji. Elektrochemia,

– Roztwory,

– Kinematyka chemiczna,

– Reakcje w roztworach wodnych elektrolitów,

– Charakterystyka pierwiastków i związków chemicznych (ostatni, obszerny rozdział pozwala uczniowi poznać dokładną charakterystykę m.in. litowców, borowców, berylowców, azotowców i tlenowców).

 

Z jakich elementów składa się podręcznik “To jest chemia”?

– Infografiki i ilustracje- pomagają uczniowi zrozumieć niektóre procesy chemiczne,

– E-testy (MATURA-ROM)- dzięki dostępowi do tej aplikacji, uczeń może w nowoczesny sposób powtórzyć materiał z danego tematu czy całego rozdziału,

– Krok po kroku- to element podręcznika, w którym są rozwiązane przykładowe zadania (dzięki temu uczeń może sam poznać schemat rozwiązania zadania),

– Zadania po dziale- to element, dzięki któremu uczeń może sprawdzić swoją wiedzę po każdym dziale (jest to świetny sposób na sprawdzenie się przed sprawdzianem oraz rozwiązanie zadań typu maturalnego),

– To jest interesujące- to element, który rozbudza ciekawość wśród uczniów w zakresie przedmiotu chemia (jest to element podręcznika, który zawiera treści nieobowiązkowe),

– Zamiast repetytorium- to element, dzięki któremu uczeń może samodzielnie utrwalić wiedzę z pewnego zakresu materiału oraz rozwiązać zadania, które mogą pojawić się na egzaminie maturalnym.